top of page
Providers Lo Res.jpg

Chuyên gia sản khoa nguy cơ cao

Tại Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, bệnh nhân của chúng tôi đến đầu tiên

Chúng tôi đã thấu hiểu và chăm sóc phụ nữ hơn 20 năm và là chuyên gia hàng đầu về sức khỏe phụ nữ. Đội ngũ đa dạng và tự tin của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng và nhân ái trong một môi trường an toàn và thoải mái. Sứ mệnh của chúng tôi là đặt bạn và sức khỏe của bạn lên hàng đầu - bạn không chỉ là một bệnh nhân, bạn còn là một con người.

Với tư cách là một đội ngũ các chuyên gia đáng tin cậy, chúng tôi luôn tận tâm mang đến cho bạn sự chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm và dành riêng cho bạn từ thời kỳ kinh nguyệt đến khi làm mẹ cho đến khi mãn kinh.

LGBT thân thiện

Chúng tôi chào đón tất cả

or Call 714-378-5606

Tại Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, bệnh nhân của chúng tôi đến đầu tiên

Chúng tôi đã thấu hiểu và chăm sóc phụ nữ hơn 20 năm và là chuyên gia hàng đầu về sức khỏe phụ nữ. Đội ngũ đa dạng và tự tin của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng và nhân ái trong một môi trường an toàn và thoải mái. Sứ mệnh của chúng tôi là đặt bạn và sức khỏe của bạn lên hàng đầu - bạn không chỉ là một bệnh nhân, bạn còn là một con người.

Với tư cách là một đội ngũ các chuyên gia đáng tin cậy, chúng tôi luôn tận tâm mang đến cho bạn sự chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm và dành riêng cho bạn từ thời kỳ kinh nguyệt đến khi làm mẹ cho đến khi mãn kinh.

OUR TEAM
Ultrasonographers: Nicole and Mary
Medical assistants: Angelica, Daisy, Karen, Anne, and Alondra
Patient coordinators: Doris, Uyen, Rosa, Noemi, Leslie

"She is so calm and caring. I loved being able to be 100% myself when I had an appointment with her."

BROOKLYN O.

bottom of page