top of page

or Call 714-378-5606

Thủ tục tại văn phòng

ở Fountain Valley, Orange County, CA

Siêu âm

 • Sản khoa

  • Quét mờ Nuchal

  • Quét giải phẫu

 • Khung chậu

 • Phụ khoa

 • Siêu âm nước muối

 • Quét viên nang

Tránh thai

 • Loại bỏ và đặt Nexplanon

 • Loại bỏ và đặt dụng cụ trong tử cung (IUD)

Vô sinh

 • Quét viên nang

 • HCG Trigger

 • Thụ tinh trong tử cung

Sinh thiết

 • Soi cổ tử cung và sinh thiết cổ tử cung

 • Quy trình cắt bỏ phẫu thuật điện Leep (LEEP)

 • Nội mạc tử cung

 • Vulvar

Áp xe Bartholin

 • Vết rạch và thoát nước

 • Vị trí của ống thông từ

 • Marsupilization

Chấm dứt y tế

Patient Instructions for Ultrasounds

 

For Pelvic or OB Ultrasounds (11 to 20 weeks) you will need a full bladder:

 • 1 1/2 to 2 hours prior to your scheduled appointment time, empty your bladder.

 • 1 hour prior to your ultrasound appointment, you need to have completely consumed 16 ounces of water. DO NOT EMPTY YOUR BLADDER.

Should you have any questions, please call us at (714) 378-5606.

bottom of page