top of page

Thông tin bảo hiểm

 

Thực hành của chúng tôi được ký hợp đồng với hầu hết các chương trình PPO chính, Medicare, & TriCare.

 

Chúng tôi hiện chấp nhận các HMO sau:

 

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng MediCal, Cal-Optima, MSI và AIM KHÔNG được chấp nhận tại cơ sở thực hành của chúng tôi.

Chúng tôi có các lựa chọn chỉ bằng tiền mặt giá cả phải chăng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

bottom of page