top of page

Biểu đồ của tôi

Biểu đồ giấy của bạn là Lịch sử

Hồ sơ sức khỏe của bạn dễ truy cập hơn bao giờ hết

  • Liên lạc với bác sĩ của bạn

  • Truy cập kết quả kiểm tra của bạn

  • Yêu cầu gia hạn đơn thuốc

  • Xem các lần khám bệnh gần đây của bạn


Ứng dụng myMemorialCare MyChart iPhone hiện có sẵn dưới dạng tải xuống MIỄN PHÍ từ cửa hàng iTunes

Kết nối sức khỏe trực tuyến, an toàn của bạn

Đăng nhập vào myMemorialCare MyChart

 

Sức khỏe của bạn quan trọng đối với bạn suốt ngày đêm — không chỉ trong giờ hành chính. Hồ sơ y tế điện tử myMemorialCare, được cung cấp bởi MyChart của Epic là kết nối Internet được cá nhân hóa của bạn đến văn phòng bác sĩ của bạn. Bạn có thể lên lịch hẹn, yêu cầu nạp thuốc theo toa, xem lại lịch sử sức khỏe của mình và hơn thế nữa — trực tuyến, bất kỳ lúc nào!

Các vấn đề Y tế Khẩn cấp
Vui lòng không sử dụng myMemorialCare để gửi bất kỳ tin nhắn nào cần chú ý khẩn cấp. Đối với các vấn đề y tế khẩn cấp, hãy liên hệ với văn phòng bác sĩ của bạn. Đối với trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi 911.

bottom of page